ARTENE GABRIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALǍ


Adresă: Loc. Bârlad, str. Vărăriei, nr. 55, bl. G7, sc. B, ap. 33, jud. Vaslui
C.I.F.: 25528029
Nr. O.R.C.:  F37/508/2009
Obiect de activitate:
Dosar:
Nr. 1905/89/2011
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă: Sentinţa Civilă nr. 106/F/21.02.2012
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: