S.C. A.B.C. S.R.L.


Adresă: Loc. Vaslui, str. Inginer Badea Romeo, bl. 80, et. P, jud. Vaslui
C.I.F.: 825415
Nr. O.R.C.:  J37/266/1992
Obiect de activitate: 4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
Dosar:
Nr. 101/89/2009
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă: Sentinţa Civilă nr. 134/F/06.03.2012
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: