S.C. GRINDAV INSTAL GRUP S.R.L.


Adresă: Loc. Vaslui, str. Decebal, bl. 370, sc. A, et. 4, ap. 1, jud. Vaslui
C.I.F.: 22233562
Nr. O.R.C.:  J37/530/2007
Obiect de activitate: 4533 - Lucrări de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală şi de montaj de echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi construcţii inginereşti
Dosar:
Nr. 3999/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4311/01.11.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 896/F/04.12.2012
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: