LUNGU MIHAELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALǍ


Adresă: Loc. Puşcaşi, com. Puşcaşi, jud. Vaslui
C.I.F.: 21674390
Nr. O.R.C.:  F37/194/2007
Obiect de activitate:
Dosar:
Nr. 2505/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă: Sentinţa Civilă nr. 697/F/17.10.2012
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: