S.C. INSTRUCTOR AUTO S.C.S.


Adresă: Loc. Bârlad, şos. Puieşti, nr. 45, jud. Vaslui
C.I.F.: 20233450
Nr. O.R.C.:  J37/857/2006
Obiect de activitate: 8553 - Şcoli de conducere (pilotaj)
Dosar:
Nr. 4562/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 3467/23.09.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 20/F/08.01.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: