BULAI VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALǍ


Adresă: Loc. Vaslui, str. Zimbrului, bl. 326, sc. C, ap. 17, jud. Vaslui
C.I.F.: 17830505
Nr. O.R.C.:  F37/1111/2005
Obiect de activitate: 4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
Dosar:
Nr. 3833/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Încheierea nr. 137/F/14.11.2012
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: