S.C. JETHRO-TUL S.R.L.


Adresă: Loc. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl. 76, sc. A, et. 4, ap. 41, jud. Vaslui
C.I.F.: 21716704
Nr. O.R.C.:  J37/325/2007
Obiect de activitate: 5540 - Baruri
Dosar:
Nr. 4101/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4309/01.11.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 902/F/04.12.2012
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: