S.C. JUGANARU COMPANY S.R.L.


Adresă: Loc. Unceşti, comuna Zăpodeni, jud. Vaslui
C.I.F.: 17975620
Nr. O.R.C.:  J37/672/2005
Obiect de activitate: 5211 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Dosar:
Nr. 4100/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4074/22.10.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 948/F/12.12.2012
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: