S.C. MAR-CONSTRUCT S.R.L.


Adresă: Loc. Satu Nou, comuna Muntenii de Sus, jud. Vaslui
C.I.F.: 21767082
Nr. O.R.C.:  J37/350/2007
Obiect de activitate: 4521 - Lucrări de construcţii, inclusiv lucrări de artă
Dosar:
Nr. 4099/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4332/01.11.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 901/F/04.12.2012
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: