S.C. PAPUC S.R.L.


Adresă: Loc. Moara Domnească, comuna Văleni, jud. Vaslui
C.I.F.: 15994510
Nr. O.R.C.:  J37/773/2003
Obiect de activitate: 1581 - Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
Dosar:
Nr. 4559/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 3482/23.09.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 17/F/08.01.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: