S.C. RIALYSE S.R.L.


Adresă: Loc. Iezer, com. Puieşti, jud. Vaslui
C.I.F.: 22586181
Nr. O.R.C.:  J37/694/2007
Obiect de activitate: 6022 - Transporturi cu taxiuri
Dosar:
Nr. 3996/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4264/29.10.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 944/F/12.12.2012
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: