S.C. UMBERTO INTERNATIONAL S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Şcolii, nr. 7, bl. Corp C2, jud. Vaslui
C.I.F.: 16670040
Nr. O.R.C.:  J37/548/2004
Obiect de activitate: 7414 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Dosar:
2088/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4208/28.11.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 731/F/11.09.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: