S.C. EDILFELIX S.R.L.


Adresă: Loc. Bârlad, str. Republicii, nr. 277, bl. Z1, sc. A, et. 2, ap. 9, jud. Vaslui
C.I.F.: 24114134
Nr. O.R.C.:  J37/498/2008
Obiect de activitate: 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Dosar:
2204/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 500573/22.02.2012
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 732/F/11.09.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: