S.C. ROCAFORT S.R.L.


Adresă: Loc. Bârlad, str. Republicii, nr. 264, bl. K4, sc. B, et. 7, ap. 68, jud. Vaslui
C.I.F.: 15262220
Nr. O.R.C.:  J37/92/2003
Obiect de activitate: 4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Dosar:
2275/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 503733/24.08.2012
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 733/F/11.09.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: