S.C. VENIN ALINA S.R.L.


Adresă: Loc. Vaslui, str. Vasile Alecsandri, bl. 112, sc. E, ap. 35, jud. Vaslui
C.I.F.: 21892212
Nr. O.R.C.:  J37/392/2007
Obiect de activitate: 5242 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
Dosar:
Nr. 4098/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4308/01.11.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 900/F/04.12.2012
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: