S.C. TAVYDAR UNION S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 63, jud. Vaslui
C.I.F.: 24329303
Nr. O.R.C.:  J37/618/2008
Obiect de activitate: 4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
Dosar:
2087/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4610/16.12.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 778/F/25.09.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: