S.C. ADNANUTA CONSTRUCT S.R.L.


Adresă: Loc. Fedeşti, com. Şuletea, jud. Vaslui
C.I.F.: 23890005
Nr. O.R.C.:  J37/392/2008
Obiect de activitate: 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Dosar:
2197/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 500572/22.02.2012
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 766/F/18.09.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: