S.C. LEYTON CONSTRUCT S.R.L.


Adresă: Loc. Ivăneşti, com. Ivăneşti, jud. Vaslui
C.I.F.: 23507410
Nr. O.R.C.:  J37/217/2008
Obiect de activitate: 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Dosar:
2152/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 503544/09.08.2012
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 765/F/18.09.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: