S.C. GRAZIANO-NICOARA S.R.L.


Adresă: Loc. Bârlad, str. Elena Doamna, nr. 1, jud. Vaslui
C.I.F.: 22940652
Nr. O.R.C.:  J37/846/2007
Obiect de activitate: 5244 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic
Dosar:
2205/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4421/07.12.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 767/F/18.09.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: