S.C. SELICO S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Ştefan cel Mare, nr. 7, jud. Vaslui
C.I.F.: 16227043
Nr. O.R.C.:  J37/94/2004
Obiect de activitate: 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Dosar:
2067/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4143/25.11.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 824/F/01.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: