S.C. ANGY IMPEX S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Eroilor, nr. 8, bl. 17, sc. C, et. P, ap. 3, jud. Vaslui
C.I.F.: 21294995
Nr. O.R.C.:  J37/158/2007
Obiect de activitate: 8520 - Învăţământ primar
Dosar:
1828/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4436/08.12.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 805/F/01.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: