S.C. FRANCMIR S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Şcolii, nr. 21, bl. 32, sc. C, et. 1, ap. 7, jud. Vaslui
C.I.F.: 24820202
Nr. O.R.C.:  J37/882/2008
Obiect de activitate: 4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
Dosar:
1934/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 500567/22.02.2012
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 812/F/01.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: