S.C. MARMET-COM S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 76, jud. Vaslui
C.I.F.: 16313616
Nr. O.R.C.:  J37/244/2004
Obiect de activitate: 4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
Dosar:
1968/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4189/28.11.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 815/F/01.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: