S.C. MOBITELNIC S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Florilor, nr. 1, bl. 22, sc. G, et. 4, ap. 16, jud. Vaslui
C.I.F.: 17629758
Nr. O.R.C.:  J37/417/2005
Obiect de activitate: 4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului în magazine specializate
Dosar:
2017/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4267/29.11.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 818/F/01.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: