S.C. ADASIG-AGENT DE ASIGURARE S.R.L.


Adresă: Loc. Vaslui, str. Traian, bl. 245, sc. B, et. P, ap. 4, jud. Vaslui
C.I.F.: 24410490
Nr. O.R.C.:  J37/671/2008
Obiect de activitate: 6622 - Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări
Dosar:
2147/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 503710/23.08.2012
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 829/F/01.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: