S.C. MYOART S.R.L.


Adresă: Loc. Bârlad, Hala piaţa Centrală-Centru Comercial, jud. Vaslui
C.I.F.: 15558480
Nr. O.R.C.:  J37/323/2003
Obiect de activitate: 2051 - Fabricarea altor produse din lemn
Dosar:
2277/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 503802/29.08.2012
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 839/F/01.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: