S.C. CONGIR S.R.L.


Adresă: Loc. Bârlad, str. Gândirii, nr. 61, jud. Vaslui
C.I.F.: 16022030
Nr. O.R.C.:  J37/792/2003
Obiect de activitate: 4521 - Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
Dosar:
2272/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4187/28.11.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 837/F/01.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: