S.C. PETRUSTAR IMPEX S.R.L.


Adresă: Loc. Bârlad, str. Gândirii, nr. 49, jud. Vaslui
C.I.F.: 25628478
Nr. O.R.C.:  J37/233/2009
Obiect de activitate: 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
Dosar:
2276/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 503801/29.08.2012
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 838/F/01.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: