S.C. APPAREL IN MOTION S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Albiţa, nr. 6, jud. Vaslui
C.I.F.: 24210654
Nr. O.R.C.:  J37/542/2008
Obiect de activitate: 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
Dosar:
1827/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4486/12.12.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 804/F/01.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: