S.C. LOVELY S.R.L.


Adresă: Loc. Bârlad, str. Lirei, nr. 31, bl. V3, sc. B, et. 4, ap. 29, jud. Vaslui
C.I.F.: 24068062
Nr. O.R.C.:  J37/476/2008
Obiect de activitate: 4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Dosar:
2206/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4396/07.12.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 834/F/01.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: