S.C. CONCRETE PAV S.R.L.


Adresă: Loc. Bârlad, str. Ana Ipătescu, nr. 1, bl. C1, sc. A, et. 3, ap. 15, jud. Vaslui
C.I.F.: 23878966
Nr. O.R.C.:  J37/375/2008
Obiect de activitate: 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Dosar:
2201/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4551/14.12.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 833/F/01.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: