S.C. INTELACTION S.R.L.


Adresă: Loc. Vaslui, str. Nicolae Iorga, bl. 61, sc. D, ap. 14, jud. Vaslui
C.I.F.: 14168811
Nr. O.R.C.:  J37/227/2001
Obiect de activitate: 7311 - Activiţăţi ale agenţiilor de publicitate
Dosar:
2151/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4454/08.12.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 831/F/01.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: