S.C. NELU ŞI ALEX S.R.L.


Adresă: Loc. Bârlad, str. Lirei, nr. 34, bl. E3, sc. C, et. 4, ap. 50, jud. Vaslui
C.I.F.: 24645101
Nr. O.R.C.:  J37/808/2008
Obiect de activitate: 4932 - Transporturi cu taxiuri
Dosar:
2207/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4407/07.12.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 835/F/01.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: