S.C. DETAILING AUTO S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, b-dul 1 Mai, nr. 7, bl. 28, sc. C, et. 1, ap. 16, jud. Vaslui
C.I.F.: 19091328
Nr. O.R.C.:  J37/645/2006
Obiect de activitate: 4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Dosar:
1910/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4424/07.12.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 909/16.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: