S.C. RÎPANU S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, b-dul 1 Mai, bl. 27, sc. B, et. P, ap. 15, jud. Vaslui
C.I.F.: 16277130
Nr. O.R.C.:  J37/212/2004
Obiect de activitate: 5272 - Reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc
Dosar:
2066/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4230/28.11.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 910/F/16.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: