S.C. DAM GLOBAL-SERVICES S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 25, bl. 3, sc. E, et. 3, ap. 15, jud. Vaslui
C.I.F.: 17818498
Nr. O.R.C.:  J37/547/2005
Obiect de activitate: 7414 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Dosar:
1892/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4399/07.12.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 913/F/16.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: