S.C. DYA PRESTCOM S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Episcopiei, nr. 25, jud. Vaslui
C.I.F.: 21532817
Nr. O.R.C.:  J37/256/2007
Obiect de activitate: 1512 - Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
Dosar:
1912/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 500568/22.02.2012
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 914/F/16.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: