S.C. PROTUDO FRUCT S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Alexandru Ioan Cuza, bl. I-1, sc. B, ap. 27, jud. Vaslui
C.I.F.: 18462843
Nr. O.R.C.:  J37/138/2006
Obiect de activitate: 4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
Dosar:
2022/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4547/14.12.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 915/F/16.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: