S.C. Q-TIME S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Ştefan cel Mare, nr. 43, jud. Vaslui
C.I.F.: 24371634
Nr. O.R.C.:  J37/647/2008
Obiect de activitate: 4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
Dosar:
2024/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4270/29.11.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 884/F/09.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: