S.C. MARIROD S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, aleea Mihail Kogălniceanu, nr. 2, bl. 10, sc. A, ap. 1, jud. Vaslui
C.I.F.: 20724024
Nr. O.R.C.:  J37/40/2007
Obiect de activitate: 4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Dosar:
1969/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4513/12.12.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 883/F/09.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: