S.C. CURĂŢENIE PROFI S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, Calea Basarabiei, nr. 118, jud. Vaslui
C.I.F.: 18865099
Nr. O.R.C.:  J37/448/2006
Obiect de activitate: -
Dosar:
1893/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4180/28.11.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 882/F/09.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: