S.C. COMI FRUCT S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Huşi-Drânceni, nr. 4, bl. corp C22, et. 1, jud. Vaslui
C.I.F.: 23054433
Nr. O.R.C.:  J37/24/2008
Obiect de activitate: 4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
Dosar:
1870/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4553/14.12.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 925/F/23.10.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: