S.C. NAIL S.R.L.


Adresă: Loc. Vaslui, str. Podurilor, nr. 2, jud. Vaslui
C.I.F.: 6133367
Nr. O.R.C.:  J37/619/1994
Obiect de activitate: 2874 - Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri
Dosar:
Nr. 4168/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 2282/21.06.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 173/F/05.02.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: