S.C. ICARUNAT S.R.L.


Adresă: Loc. Vaslui, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 17, jud. Vaslui
C.I.F.: 14902500
Nr. O.R.C.:  J37/281/2002
Obiect de activitate: 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
Dosar:
2150/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 502409/30.05.2012
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 981/F/06.11.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: