S.C. ISACCEA S.R.L.


Adresă: Loc. Lunca Banului, nr. 4, Ferma Şcheia, com. Lunca Banului, jud. Vaslui
C.I.F.: 18056187
Nr. O.R.C.:  J37/733/2005
Obiect de activitate: 0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor
Dosar:
1971/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4492/12.12.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 980/F/06.11.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: