S.C. SUPERPROD S.R.L.


Adresă: Loc. Creţeştii de Sus, com. Creţeşti, jud. Vaslui
C.I.F.: 16413020
Nr. O.R.C.:  J37/321/2004
Obiect de activitate: 0220 - Exploatarea forestieră
Dosar:
2086/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4207/28.11.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 983/14.11.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: