S.C. DAVICMAR S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. 14 Iulie, nr. 8, bl. 28, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Vaslui
C.I.F.: 24880930
Nr. O.R.C.:  J37/920/2008
Obiect de activitate: 1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului
Dosar:
1891/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 500570/22.02.2012
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 1053/F/10.12.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: