S.C. MITACAR S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Ştefan cel Mare, nr. 1, jud. Vaslui
C.I.F.: 7072098
Nr. O.R.C.:  J37/41/1995
Obiect de activitate: 5211 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Dosar:
2016/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4148/25.11.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 12/08.01.2014
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: