S.C. EXPECTING S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Huşi-Drânceni, nr. 8, jud. Vaslui
C.I.F.: 24257517
Nr. O.R.C.:  J37/575/2008
Obiect de activitate: 1511 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încăltămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
Dosar:
1914/89/2013
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4557/14.12.2011
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 22/F/14.01.2014
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: