S.C. ROMSALDI S.R.L.


Adresă: Loc. Bârlad, str. Gheorghe Asachi, nr. 2, bl. G1-5, sc. A, et. 2, ap. 10, jud. Vaslui
C.I.F.: 11934590
Nr. O.R.C.:  J37/166/1999
Obiect de activitate: 1541 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute
Dosar:
Nr. 3888/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Sentinţa nr. 574/03.05.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 881/F/28.11.2012
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: